Den 1. januar 2016 trådte en refusionsreform i kraft på beskæftigelsesområdet. Der er tale om en reform af statens refusion af kommunernes udgifter til